producten

Producten>

 
Prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW.
Download hier de pdf.


Latijnse naam: Litoria infrafrenata ­


Nederlandse naam: Reuzen- boomkikker
Duitse naam: Australische Riesenlaub­frosch
Engelse naam: Giant tree frog


Plaats in het dierenrijk:  

Klasse: Amphibia
Onderklasse: Anuromorpha (kikvorsachti­gen)
Orde
Anura (Salientia) (kikkers en pad­den)
Suborde: Procoela
Familie: Hylidae (boomkikkers)


Lengte: Tot 12 cm.
Herkomst:
Noordoosten van Australië, Nieuw Guinea.
Terrariumtype Deze dieren vragen een licht beplant terrarium met een tamelijk hoge lucht­vochtigheid. De bodem kan wat vochtig zijn. Als mate­riaal kunnen bark of hydro-korrels worden gebruikt. Bromelia's kunnen een goede beplanting vormen. Een waterpartij is mogelijk. Er moet wel goed worden gelet op schim­melvorming. Een palu­darium vorm is ook mo­gelijk.
Denk aan warmte en UV lampen, zoals Repti Glo 2.0 of Zoo Med.
Minimale grootte terrarium: 60 x 40 x 50 cm voor vier kikkers.

Temperatuur
Dagtemperatuur: 20 - 30 °C.
Nachttemperatuur: 15 °C.

Voedsel
Insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine trek­sprink­hanen, buffalo- en meelwormen kunnen wor­den gevoerd. Bij meel­wormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wor­men in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoed­sel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ont­snappen. De voeder­dieren voor het voeren bestrooien met cal­ciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water'). Bijvoorbeeld Repti Vit.

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ver­verst. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting:
De dieren zijn eierleggend. Het aantal eieren per legsel be­draagt enkele honder­den stuks. De eieren ondergaan de nor­male ontwik­keling van kikkers (ei-larve-kikker).

Overige opmerkingen:                                            
Over de Naamge­ving is veel verwarring. Sinds kort wordt in de literatuur het geslacht Litoria ge­zien als een aparte familie. In oudere literatuur bekend onder de naam Hyla infrafrenata.
Elk dier is een individu, het kan zijn dat een exemplaar afwijkt van de soortstandaard.Wij wensen u veel plezier met uw aankoop en voor vragen kunt u ons altijd bereiken op het nummer: 0105-900938