producten

Producten>

 
Prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW.

Anolis carolinensis, Groene anolis

 


NL naam:
 Groene anolis, Roodkeelanolis

Latijnse naam: Anolis carolinensis

Grootte: tot 25

Terrarium: 60x40x80 CM
Herkomst: Zuidelijke Verenigde Staten

Biotoop: Subtropisch bos

Lampen: UV noodzakelijk

Temperatuur: 25 tot 35 graden

Voeding: insecten, ongewervelden
Voortplanting: Eierleggend

Leeftijd: tot 10 jaar


Onderstaande gegevens staan aangemerkt ter verbetering

Download hier de pdfLatijnse naam:

Anolis carolinensisNederlandse naam
Roodkeel-anolis
Duitse naam
Rotkehl-Anolis
Engelse naam:
Carolina anolis


Plaats in het dierenrijk:


Klasse:       
Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde:
Squamata (hagedissen / slan­gen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Iguania (leguaanach­ti­gen)
Familie: Iguanidae (leguanen)
Onderfamilie:  
Anolinae (anolissen)
Lengte:
14 - 22 cm.


Herkomst:   
Florida, Carolina, Californië.


Terrariumtype: Deze dieren vragen een vochtig terrarium met veel klimtak­ken en stron­ken. Let op een goede bevesti­ging van het mate­riaal. De bodem moet vochtig zijn om de luchtvochtigheid op peil te hou­den. Als bo­demmateri­aal kunnen bark, hydro-kor­rels of spagnum worden ge­bruikt. Het terrari­um mag ook iets hoger zijn.
Denk aan warmte en UV lampen, zoals Repti Glo 5.0 of Zoo Med.
Minimale grootte terrarium: 60 x 40 x 40 cm.


Temperatuur
Dagtemperatuur: 25 - 30 °C.
Nachttemperatuur: 18 - 20 °C.


Voedsel:       
Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine trek­sprink­hanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meel­wormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoed­sel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water'). Bijvoorbeeld Repti Vit.


Water:                            
De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ver­verst. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.


Voortplanting:     

De dieren zijn eierleggend. Het aantal eieren per legsel be­draagt 1 of 2 stuks. Het mannetje heeft een grotere keelzak.Overige opmerkingen:
Zet bij opwinding de keelzak uit en de kam op de rug.
Elk dier is een individu, het kan zijn dat een exemplaar afwijkt van de soortstandaard.


                             

Uiterlijk

 

Anolissen zijn kleine hagedissen die binnen de dierenhandel veel worden aangeboden. Ze

zijn sterk, hebben interessant gedrag en ook nog eens goed te kweken. Een zeer

aanbevelenswaardige soort dus, ook voor beginners met het houden van hagedissen. Er zijn

veel verschillende soorten anolissen maar de meest vertegenwoordigt in terraria zijn de

Anilis Carolinensis en de Anolis Sagrei. De Carolinensis is de meest bekende van de twee.

De kleur is meestal groen, maar onder invloed van omgeving, gemoedstoestand etc. kan de

kleur ook bruin zijn. Het mannetje heeft een felgekleurde keelzak waarmee hij vrouwtjes

probeert te imponeren en zijn territorium af te bakenen. Hij doet dit d.m.v. kopknikken.

Tijdens dit ritueel zal de keelzak steeds uit worden gezet en dit is zodoende een krachtig,

beweging en kleur, signaal. De Anolis Sagrei heeft hetzelfde gedrag als de Carolinensis. De

Sageri heeft een fijne nettekening in tinten bruin. De keelzak is knalrood en duidelijk intenser

van kleur dan bij de Carolinensis.

 

Verspreidingsgebied

 

Anolissen komen van nature uitsluitend in de nieuwe wereld voor. het verspreidingsgebied op

het vasteland reikt van Brazilie tot aan de zuidelijke staten van de USA. Ook op de eilanden

in het Caribisch gebied, de Bahama's en op enkele eilandjes in de Pacifische oceaan zijn ze

vertegenwoordigd. Door toedoen van de mens zijn verschillende soorten her en der met

succes ingevoerd. Veel soorten Caribische anolissen hebben tegenwoordig stabiele populaties

in Florida en in het Guyana-bekken.

 

Huisvesting


Een terrarium met veel klimgelegenheid, dus een hoog terrarium, is heel geschikt voor

anolissen. Plaats veel klimtakken van verschillende dikte. De achterwand kan bestaan uit

kurkplaat. Deze kun je laten begroeien met planten zodat er veel schuilplaatsen ontstaan. De

bodem bedek ik zelf met turf of orchideeën aarde. In deze aarde plaats ik de planten. Een

waterbak en een warmtelamp maken het geheel compleet. Ik besproei mijn bak om de dag

voor een redelijk vochtig klimaat. Dit is o.a. noodzakelijk voor een goede vervelling van de

dieren. De dagtemperatuur moet tussen de 22 graden en de 30 graden liggen. Op de plek

waar de dieren zonnen mag de temperatuur wat oplopen. Om de Carolinensis te kweken is

een rustperiode nodig waarbij de temperatuur mag dalen tot 15 - 20 graden.

Anolissen willen een terrarium dat vooral in de hoogte voldoende ruimte biedt. Ze komen

nauwelijks op de bodem en willen dus veel klimgelegenheid. Dat kan in de vorm van takken

en een achterwand met schors. Zorg ook voor een ruime beplanting omdat ze altijd op

bladeren zitten die ze niet beschadigen door hun geringe gewicht. Geschikte planten zijn:

Bromelia's, Varens, Monsteria, Philodendron. Besproei deze regelmatig met water dat zo als

drinkwater dient voor de dieren en zodat de vochtigheidsgraad rond de 70% blijft.

Sommige soorten klimmen tegen glas op . Minimaal een terrarium van 50x25x50 cm lxbxh

voor een diertje. De vereiste dag temperatuur is voor deze soort 24 - 27° en mag 's nachts

dalen tot 18 - 20 °. Men moet zich informeren over het heersende klimaat in het gebied van

herkomst.

 

Inrichting

 

Voor twee tot vier dieren is minimaal een terrarium van 40x30x40 cm nodig. In de natuur

komen deze dieren voornamelijk voor in licht vochtige gebieden (bossen). Het terrarium dient

overeenkomstig de biotoop ingericht te worden met flink wat takken en een bodembedekking

die het vocht langere tijd vasthoudt. Ideaal hiervoor zijn schors snippers (Repti Bark). Verdere

aankleding van het terrarium kan bestaan uit diverse plastic planten. Uiteraard mag een

drinkbakje niet ontbreken (Repti Rock Waterdish). Het water dient minimaal driemaal per

week ververst te worden. Om de luchtvochtigheid in het terrarium op peil te houden kunt u

het beste om de dag even licht sproeien met Bio Mist. Voor de verlichting en verwarming

komt een Repti Basking Spot Lamp in aanmerking. Het wattage van de lamp is afhankelijk

van de grootte van het terrarium. Als aanvulling is het aan te bevelen een TL te gebruiken die

ultraviolet licht uitstraalt als vervanging van het zonlicht in de natuur (Repti Glo 5.0). Uit

ervaring is gebleken dat bij het gebruik van dit licht de kleuren van de dieren beter tot uiting

komen en zowel het eet- als paargedrag gestimuleerd wordt. Beide lichtbronnen mogen 12 tot

14 uur per dag branden. Eventuele bijverwarming, voor de nacht of tijdens de winter, kan in

de vorm van een porseleinen warmtestraler (Ceramic Heat Emitter), een rode spotlamp

(Infrared Heat Lamp), een warmtesteen (Repticare Rock Heater) of warmtemat (Vivarium

Heat Mat).

 

Voedsel

 

Beide soorten eten het standaard terrariumvoedsel zoals: krekels, vliegen, wasmotten

fruitvliegen. Ook spinnen worden graag gegeten (geen kruisspinnen). Het voedsel 1 keer per

week bepoederen met vitaminen en kalk. Dit laatste is vooral van belang voor zwangere

vrouwtjes.

Twee tot drie keer per week dienen de dieren gevoerd te worden met krekels en/of

krulvliegen. Als richtlijn kunnen per keer per dier 10 krekels gegeven worden. Door een bakje

met buffalowormen in het terrarium te plaatsen hebben de dieren ook tussen de voederbeurten

wat te eten. Het is raadzaam om een bakje met Cricket Formula op de bodem van het

terrarium te plaatsen zodat eventueel niet direct opgegeten krekels iets te etenhebben en niet

's-nachts aan de hagedissen gaan knagen.

Vitamines:

Aangezien vitamines en kalk essentieel zijn voor de gezondheid van uw dieren is het

noodzakelijk om bij iedere voederbeurt de insekten te bepoederen met een vitamine- en

calciumpreparaat (Repti Vit). Het makkelijkst gaat dit door de krekels vanuit het verpakkingsdoosje over te zetten in een plastic zakje en daar dan het poeder aan toe te voegen. Vervolgens even schudden zodat het poeder aan de insekten kan hechten en dan het zakje leeg strooien in het terrarium. Wanneer niet voldoende kalk en vitamine D3 toegediend of opgenomen wordt kunnen er diverse gebreken op gaan treden zoals verweking van de botten. Vitamine in de vorm van een AD3-vloeistof kan aan het drinkwater worden

toegevoegd.

 

Voortplanting

 

De mannetjes zijn behoorlijk agressief. Dit is vooral gericht tegen andere mannetjes, maar

ook vrouwtjes moeten het ontgelden. Een mannetje dat paarlustig is kan eindeloos achter

een vrouwtje aanjagen. Anolissen kun je dan ook nooit in een groep houden. De zwakkere

dieren zullen dan steeds worden verjaagd en nauwelijks rust hebben. Uiteindelijk zal het

zwakkere dier sterven van stress en ondervoeding. Het beste is een paartje aan te schaffen.

Als er voldoende schuilmogelijkheden zijn dan gaat dat in de meeste gevallen goed. Als een

vrouwtje bereid is tot paren dan zal zij niet meer wegvluchten van het mannetje. De paring is

in onze ogen een zeer brute aangelegenheid. Het mannetje, dat veel groter is, bijt zich vast in

het nekvel van het vrouwtje. Hij houd haar zo vast tot de paring heeft plaatsgevonden. In de

nek van het vrouwtje blijven duidelijke sporen in de nek van de paring achter. Als het

vrouwtje

eieren bij zich draagt dan is dat duidelijk te zien aan haar omvang. Als ze plotseling weer

dunner is dan weet je dat de eieren gelegd zijn. De eieren kun je dan uit laten komen in een

broedstoof. De eieren moeten in de zelfde stand in de broedstoof liggen als ze in het

terrarium gevonden zijn. Anders komen ze niet uit. Een broedstoof is een klein aquarium dat

je voor de helft vult met water. Op het water leg je een plaat piepschuim dat exact past tegen

de wanden van het terrarium. In het water doe je een verwarmingselement die de temperatuur

op 30 graden moet houden. Op de piepschuim plaat zet je een open bakje met daarin

vochtige aarde of speciaal daarvoor verkrijgbaar materiaal. De aarde vochtig houden en het

geheel afdekken.

Mannen zijn verhoudingsgewijs groter en hebben een duidelijk grotere keelkam.

 

Kleurvormen

 

De roodkeelanolis (Anolis carolinessis) een soort die van groen naar bruin kan verkleuren en

waarvan de mannetjes een roze keelzak hebben. Deze soort heeft een winterrust nodig. De

bruine anolis (Anolis sagrei) is bruin met een vlinderteken en de mannen hebben een rode

keelzak met een gele rand.

 

 

Ziektes

 

Uiteraard kan uw nieuwe huisdier ook ziek worden, net als ieder ander dier.

Alle mogelijke ziektes in deze brief schrijven is onmogelijk.

Als u twijfels heeft over de gezondheid van uw dier, neemt u dan contact met ons op,

misschien kunnen wij u helpen, zoniet dan verwijzen wij u door naar een dierenarts die

gespecialiseerd is in het behandelen van reptielen en amfibieën.

Aanwijzingen voor mogelijke ziekten kunnen zijn:

Lusteloos gedrag, slechte eetlust en weinig bewegen (bij een normaliter actief dier)

Moeilijk ademen, met de bek open ademhalen, dit kan wijzen op luchtweginfecties.

Afwijkende ontlasting, diarree, abnormaal ruikende ontlasting, of helemaal geen ontlasting.

Deze symptomen kunnen wijzen op een besmetting met darmparasieten of een bacteriële

ontsteking

Braken of regurgiteren (opgeven) van voedsel

Kleine rode of zwarte spinachtige beestjes die over uw dier lopen. Dit zijn mijten, deze

diertjes voeden zich met het bloed van uw huisdier en moeten zo snel mogelijk bestreden

worden.

 

(Let op! Ziektes kunnen zich ook op andere manieren uiten, als uw

huisdier ander gedrag vertoont dan wat hierboven beschreven is, laat

het ons even weten, wij kunnen u misschien verder helpen en u

eventueel doorverwijzen naar een dierenarts.)

 

 

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop en voor vragen kunt u ons altijd bereiken op het nummer: 0105-900938

 

 

 

 

 

 

terug naar boven